SKISPORT HARJOITEKEHITTELYT

* Liikkuvuus ja liikehallinta: harjoituskortti pdf-muodossa

* Voimaharjoittelukehittelyt: harjoituskortti pdf-muodossa
  (videolinkit harjoitteisiin, salasana 'skisport')

* Foam rollaus intro video

* Tommi Paavolan lyhyt esittely

PERIAATTEITA JA OHJEITA LIIKEKEHITTELYIHIN

1.       Liikkeet tulisivat olla kivuttomia. Jos kipua tuntuu, niin a) lyhennä  harjoitteen liikerataa b) muuta asentoa c) vaihda eri liikesuuntien suoritusjärjestystä. Mikäli liike on edelleen kivulias, lopeta sen tekeminen, kunnes syy on saatu selville.

2.       Kun tietystä anatomisessa asemassa havaitaan liikkeen rajoitus, kompensaatio tms. (esim. Liikkuvuuden puute lonkassa), niin toteuta liikehittelyt kyseiselle asemalle sekä ‘naapuriasemille’ ylä- ja alapuolella. (esim. Polvi/reisi – Lonkka – Lanneranka)

3.       Pyri toteuttamaan liikkeet ns. Success-periaatteella, minkä mukaisesti liikkeen haaste on sopiva ja toteutus tapahtuu liikehallinnan ja tehtävän suorituksen kannalta onnistuneesti. Vältä toistamasta liikettä oman liikekykysi rajojen ulkopuolella. Hiukan liian helppo on parempi kuin hiukan liian vaikea.

4.       Liikkuvuusharjoitteet ovat luonteeltaan aktiivisia/dynaamisia. Joskus täytyy aloittaa liikkuvuusharjoittelu vähemmän dynaamisesti, jos paikallista jumia löytyy lihaksesta. Tällöin liikkuvuuskehittely kannattaa aloittaa rullauksella ja myös staattisempia venytyksiä voidaan käyttää kireimpien solmujen pehmentämiseksi. Sen jälkeen voidaan aloittaa dynaamisempi liikkuvuuskehittely. (Rullauksesta on introvideo, salasana 'skisport')

5.  Urheilijalle on kerralla osoitettu n. 5-8 henkilökohtaista harjoitetta. Mikäli joku harjoitteista ei tunnu vaikuttavan positiivisesti, niin se voidaan korvata toisella harjoitteella samasta kategoriasta, kuten lonkan liikkuvuus -harjoitteet kategoriasta.

6. 
 Kysymyksiä ym. voi lähettää Tommille osoitteeseen tommi.paavola@discovermovement.com